Computer & Netwerkservice

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Computer & Netwerkservice. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
Computer & Netwerkservice is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in de werkwijze van Computer & Netwerkservice.
Computer & Netwerkservice ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina wordt informatie gegeven welke gegevens worden verzameld als u deze website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee uw gebruikservaring kan worden verbeterd.

Computer & Netwerkservice respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Computer & Netwerkservice verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevens die Computer & Netwerkservice bewaart voor afgenomen diensten.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten vraagt Computer & Netwerkservice u soms om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Als het gaat om gegevens t.a.v. uw laptop of computer dan zullen deze gegevens direct vernietigd worden na afhandeling van uw opdracht. Persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en email worden gebruikt, om de wettelijk verplichte administratie bij te houden of om u te informeren over de stand van zaken ten aanzien van uw opdracht aan Computer & Netwerkservice. Gegevens, die niet noodzakelijk zijn, worden direct verwijderd. Noodzakelijke gegevens, die verwerkt worden in de factuur worden bewaard op een eigen zwaar beveiligde server en staat in de digitale administratie van mijn accountant.

Gegevens die worden gevraagd voor het bouwen en/of onderhouden van een website worden opgeslagen op beveiligde servers van Versio, indien u een website bij Computer & Netwerkservice host of die van een derde partij, waarbij u zelf een hostingpakket heeft afgenomen. De gegevens die worden gevraagd zijn alleen noodzakelijke gegevens, die niet met derden worden gedeeld. Op het moment dat u uw hostingpakket opzegt, zullen deze gegevens vanzelf verloren gaan.

Mail

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Computer & Netwerkservice verzendt, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Gegevens van uw mail worden niet met derden gedeeld. De inhoud van uw bericht wordt na afhandeling van uw opdracht verwijderd.

Doeleinden

Computer & Netwerkservice verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij Computer & Netwerkservice van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Derden Computer & Netwerkservice verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals onze digitale administratie, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Google

Cookies:

Computer & Netwerkservice gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Cookies uitzetten.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Cookies niet verplicht Indien u geen cookies wenst en deze in uw browser heeft geblokkeerd dan kunt u zonder “cookiewall” van onze website gebruik maken. Service naar onze klant staat altijd centraal.

Analytics

Onze website is aangemeld bij Google en wij maken gebruik van de rapportages van Google Analytics. Computer & Netwerkservice heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij de informatie die Google voor ons verzamelt zo goed mogelijk wordt geanomiseerd, maar uw locatie zal herleidbaar zijn door middel van uw IP-adres. Tevens zal via Analytics herleidbaar zijn met welk device u de website heeft bezocht, zoals desktop, tablet of mobiele telefoon. Ook welke browser die u gebruikt, zoals edge, chrome, safari, firefox enz. is te herleiden en welke pagina’s u heeft bezocht. Computer & Netwerkservice heeft geen invloed op de diensten, die Google verleend aan derden, indien zij hiertoe verplicht is of dat zij informatie door derden laat verwerken.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes ten aanzien van uw gegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Vragen of contact

Computer & Netwerkservice controleert regelmatig of zij aan dit privacybeleid voldoet.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen:

Computer & Netwerkservice
Blokweerweg 52-b
2953 AC  Alblasserdam
info@computer-netwerkservice.nl