Computer & Netwerkservice

Disclaimer
Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
1. Computer-netwerkservice.nl draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is computer-netwerkservice.nl niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
2. Computer-netwerkservice.nl staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
3. Computer-netwerkservice.nl is niet aansprakelijkheid voor schade:
a. Toegebracht door de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
4. Ook is computer-netwerkservice.nl gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
5. Computer-netwerkservice.nl behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
6. Computer-netwerkservice.nl behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is computer-netwerkservice.nl niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
7. Computer-netwerkservice.nl is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.